Pravidla kuličkové hry CVRNKANÁ

 

 

1. Hrají proti sobě dva hráči. Před začátkem hry hráči cvrnknou jednu kuličku od startovní čáry směrem k důlku (tzv. rozcvrnk). Hráč, který má kuličku blíže ke středu důlku si zvolí kdo z hráčů si bude vybírat od které čáry bude cvrnkat v lichých hrách a zároveň začínat, v sudých hrách začíná druhý hráč a startovní čáru si vymění. Pokud druhý hráč trefí soupeřovou kuličku, rozcvrnk se opakuje.

2. 3 m od středu důlku jsou vyznačeny dvě startovní čáry vedle sebe, mezi kterými je 50 cm mezera. Hráči se střídají ve cvrnkání po jedné kuličce. Nejprve odcvrnkají všechny kuličky určené pro danou hru ze startovní čáry (kuličky pokládají za startovní čáru; v případě že by startovní čára překážela cvrnkání může pořadatel povolit položení kuličky max.2 cm před čáru, poté  pokračují  cvrnkáním libovolné své kuličky v hracím poli. Hráč může cvrnknout do své kuličky teprve poté co se kuličky po předchozím cvrnku soupeře zastaví.

3. Hráči mají ve hře stejný počet cvrnků, tzn. že  pokud poslední svou kuličku do důlku umístí hráč který začínal, jeho soupeř má ještě jeden závěrečný cvrnk.

4. Vítězem hry se stává hráč který po posledním cvrnku má v důlku všechny své kuličky a soupeř má mimo důlek alespoň jednu kuličku.

5. Kuličky

    Každý hráč hraje kuličkami barevně odlišenými od soupeře. Kulička může být vyrobena z jakéhokoliv nekovového materiálu nebo olovnatého skla. Velikost kuličky musí být z rozpětí 10,0-16,5 mm včetně. Počet kuliček se kterýma hraje každý hráč určuje pořadatel turnaje před zahájením turnaje z možností 10, 15 nebo 20 kuliček. V případě, že se kulička počas hry rozbije, umístí se náhradní kulička na místo větší části rozbité kuličky.

6. Důlek

     Důlek je kulatého tvaru o průměru 5-12 cm, hloubka min. 3 cm.

7. Hra

    Hráči kuličky cvrnkají libovolným prstem, tzv. šourání je zakázáno. Hráč se při cvrnku  smí dotknout pouze jedné vlastní kuličky. 

 - pokud hráč při cvrnku změní polohu soupeřovy kuličky čímkoliv kromě právě odcvrnkávané kuličky, vrátí se všechny kuličky které změnily polohu na původní místo a ve hře pokračuje soupeř.

- pokud hráč při hře nemůže najít některou ze svých kuliček do dvou minut, hraje s náhradní kuličkou od své startovní čáry

- pokud hráč použil při cvrnkání ze základní čáry víc kuliček, je to považováno za jeho chybu a nadbytečné kuličky se stávají součástí hry

- za cvrnk se považuje jakákoliv změna polohy kuličky (netýká se úvodního rozstřelování od startovní čáry)

- hráč smí při hře upravovat terén pouze před svou kuličkou jednou rukou bez jakýchkoliv pomůcek, nesmí se při tom dotýkat žádných kuliček ani zasahovat do dráhy před soupeřovými kuličkami. Před zahájením hry si smí hráči upravit terén mezi svou startovní čárou a důlkem podle potřeby, ale max. 2 minuty.

- pokud změnu polohy kuličky  zapříčiní nějaký vnější faktor (pohybující se předmět - zvíře, divák, kuličky z vedlejšího hřiště) kulička se vrátí na své místo. Pokud není možné určit kde kulička byla, hráč cvrnkne  kuličku od startovní čáry a pokračuje cvrnkáním.

- v případě úmyslného odcvrnkávaní soupeřovy kuličky jsou hráči povinni si zjednat patřičný prostor. Pokud soupeřovu kuličku zastaví vnější faktor, kulička zůstane na daném místě. Pokud vnější faktor zastaví kuličku hráče který odcvrnkává, kulička se přemístí na startovní čáru (v případě že se kulička zastavila blíže než je startovní čára).

- hráč, který je na řadě, může pokud se mu zdá pozice kuličky, kterou bude právě cvrnkat, nevýhodná, kuličku  umístit na jakékoliv jiné místo na hřišti, ale ne blíže k důlku než se nacházela a současně ne blíže než 3 m od důlku. Nesmí tím zasahovat do hry na vedlejších hřištích. Po skončení hry rozhodčí nebo hráči přepočítají kuličky v důlku a dosažené skóre zapíši do zápisu. Pokud poražený hráč sebere z hrací plochy své kuličky (byť i jedinou) před spočítáním kuliček v důlku, potvrzuje tím vítězství soupeře i kdyby soupeř ještě neměl v důlku všechny své kuličky.

8. Zápas

    Zápas se hraje na sudý počet her. Po každé hře se spočítá a do zápisu zapíše počet kuliček v důlku obou hráčů, po poslední hře součet kuliček za všechny hry. Za celkové vítězství na kuličky obdrží hráč 2 body, v případě remízy oba hráči 1 bod. Pokud se např. hraje vyřazovacím systémem a je nutno určit vítěze,  o postupujícím v případě remízy rozhoduje  vyhraný rozcvrnk z bodu 1.

9. Rozhodčí

    Všechny sporné momenty řeší rozhodčí, kterým je ředitel turnaje nebo jím pověřený rozhodčí. Jeho rozhodnutí je konečné a není možné proti němu protestovat.

10. V prostorách hřiště platí zákaz kouření

 

 

[Sportovní stránky Spanker]

  prodej kuliček